Gra w Życie (The Game of Life)

Autor: Marcin Jakub Jasiński (Dark-J)
Klikaj na komórki, aby je włączyć/wyłączyć. Aby rozpocząć samoczynne życie wciśnij [START]

Interwał [ms]:       Liczby sąsiadów  Koloruj   Siatka  
Algorytm:                               Szerokość:   Wysokość:   Komórka: 
Generacja: 0   Populacja: 0